Możliwość komentowania Sztuczna inteligencja w finansach: rola algorytmów. została wyłączona

Afryka jako nowy obszar wzrostu gospodarczego.

Rzeczpospolita Polska dopiero raczkuje na rynku wynalazków. Dla porównana w Stanach Zjednoczony co roku zgłaszanych jest około 200 tysięcy patentów. Ważne jest uświadomienie przedsiębiorcom jak istotne dla naszego państwa jest zgłaszanie patentów. Co to w ogóle jest patent? Dla korporacji to dokument stwierdzający, że dany wymysł jest jej i nie został skopiowany. Dla Polski to następne miejsca pracy. Gorąco zapraszamy – pozyskiwanie funduszy Lublin. Na co wolno ofiarować dotacje unijne? Na przykład na pokrycie kosztów zameldowania wynalazku do Urzędu Patentowego bądź też na węszcie procedury unieważnienia patentu jeżeli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji mogą również być przekazane na wszystkie opłaty urzędowe, których podczas zgłaszania patentu jest dosyć dużo. Pomiędzy innymi: tłumaczenie pism, wydatki spraw sądowych. Ważnym argumentem na walor jest to, że wnioski można zgłaszać w trybie ciągłym. Co oznacza, że nie ma wyznaczonych terminów oraz konkursów. Jedna firma może zgłaszać kilka wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Minimalna 2 tysiące.

1. Zobacz szczegóły

2. Zajrzyj tutaj

3. Zajrzyj tutaj

4. Znajdź więcej

5. Kliknij tutaj Chiny jako światowa potęga ekonomiczna.

Comments are closed.